Q.1
Zawsze noszę ze sobą scyzoryk, na wypadek gdybym chciał coś przeciąć.

Create your own free online surveys now!
Powered by Crowdsignal