Q.1
Zaproponowałem, że ją podwiozę, ale odmówiła.

Create your own free online surveys now!
Powered by Crowdsignal