Q.1
Powinny być wyższe kary dla ludzi wyrzucających śmieci na ulice.

Create your own free online surveys now!
Powered by Crowdsignal