Page 1 of 6
Q.1
Czy wymowa tego zdania jest poprawna?

Page 1 of 6
Create your own free online surveys now!
Powered by Crowdsignal