Q.1
Obawiam się, że nasza firma nie zrealizowała wszystkich celów w tym roku.
Choices

Create your own free online surveys now!
Powered by Crowdsignal